Startsida

  

    Nyheter

 

    Vi söker hem

 

    Kattungar

 

    Saknad eller hittad

 

    Här finns vi

 

    Intagning

 

    Prisuppgifter

 

    Sponsorer

 

    Önskelista

 

    Vår veterinär

 

    Stöd oss

 

    Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurskyddet Fiahemmet
i Norrköping

 

 

 

Bakgrund

Djurskyddet Fiahemmet Norrköping startades 1994 och syftade
till att arbeta för en drägligare tillvaro för Norrköpings katter.
Föreningens katthem fick namnet FIAhemmet efter eldsjälen
Anki Karlssons honkatt Fia, som hittades vintern 1993-94
i nedgånget skick och dessutom högdräktig.
FIAhemmet, som är en fristad för hemlösa och oönskade katter,
öppnade sina portar 1996. Sedan dess har över 3 000
(december 2007) katter fått nya hem genom FIAhemmets försorg.

Våra nuvarande lokaler är den f d "sjukstugan" på gamla F 13 området, Bråvalla.
Årligen förmedlas cirka 350 katter till nya hem!


Vilka är vi på FIAhemmet?

Verksamheten på FIAhemmet drivs sedan september  2005 helt ideéllt av volontärer.

För närvarande är vi cirka 25 volontärer, alla med olika bakgrund.

De flesta av oss är till vardags yrkesverksamma inom olika gebit och de flesta generationer

finns representerade. Vi är väldigt olika som personer, men enas i vårt stora intresse för nödställda katter! Dessutom har vi väldigt roligt tillsammans! Föreningen leds av en styrelse på sju personer,

av vilka flertalet också arbetar som volontärer.

Inga arvoden eller ekonomiska ersättningar betalas ut huvudtaget.

Vi vill finnas till för alla nödställda katter som behöver oss och vi vill alltid vara tillgängliga för de personer som söker kontakt med oss. Tyvärr är dock behovet alltid större än våra resurser, både vad gäller plats,tid, arbetskraft och pengar.
Många av de som arbetar idéellt lägger frivilligt ned nästan hela sin fritid för att klara driften av FIAhemmet.
Vårt mål är att katthemmet ska kunna bestå och få fortsätta sin verksamhet framöver!


Vad gör vi?

Till FIAhemmet kommer människor med hittekatter från hela Östergötland.

Vi har ofta flera hemlösa katter på kö.
Vi har även avtal med Kronofogden, Polisen och

Hyresbostäder som kommer med katter till oss för omhändertagande.
Vi omplacerar även vaccinerade och kastrerade katter i mån plats,

men vår främsta prioritet är hittekatter!
Första tiden sitter katterna i vår karantänsavdelning, där de blir undersökta av vår veterinär.

De blir avmaskade, vaccinerade, kastrerade samt erhåller medicinsk vård vid sjukdom.
Katter som befinns vara friska flyttas därefter till vår utslussningsenhet för försäljning.
Kattungar separeras inte från sina mödrar eller kullsyskon innan 12 veckors ålder.

Vi har även hand om djurbegravningar
och skötseln av smådjursbegravningsplatsen invid Folkparken.

Vi arbetar för att höja kattens status i samhället

och för att sprida information och kunskap om katter.
Många som saknar eller hittar en katt lämnar också in en anmälan till oss för

att få hjälp med återförening om möjligt.

Vår verksamhet finansieras till största delen av gåvor,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.fiahemmet.se © 2008

www.fiahemmet.se